Home » ElektroMagnetische straling

ElektroMagnetische straling

ElektroMagnetische straling!

x

 

Tegelijk met het bericht over de Vlaamse minister van Volksgezondheid die mobiele telefoons wil verbieden voor kinderen (HIER), bereikt ons het volgende bericht van Brenda de Jong en Alice Lentjes. Dat kán natuurlijk geen toeval zijn.. Ze zijn van plan een proefproces te starten tegen de Nederlandse staat, om publicitair en wellicht wettelijk een beweging te krijgen, die mensen met EHS, Elektro Hyper Sensitiviteit, in hun waarde laat. Want daar is op dit moment helemaal geen sprake van, zo blijkt keer op keer.

Niet alleen lijken commerciële belangen véél en veel groter dan de gezondheid van deze mensen, en waarschijnlijk alle mensen.. (Dat je geen klachten heb vooralsnog, wil natuurlijk niet zeggen dat er géén invloed is van Elektromagnetische Straling..!)

Wie de dupe van dit geneuzel..? De zwakkeren onder ons! Dat zijn kinderen en gevoelige mensen. Maar maak geen vergissing dat jij gespaard zou blijven van de invloeden van EMS..! Ook al val je niet in deze categorieën, je ZULT de invloed van EMS ondervinden. Via je DECT (draadloze) huistelefoon, je mobiel, je draadloze laptop, de draadloze spelcomputer, enz.

En als je de overheid en energiemaatschappijen laat doen, krijgen we er binnenkort nog zo’n heftige stralingsbron bij.. De ‘smartmeter’..! Nou daar is natuurlijk niets ‘smart’ aan zoals je zult begrijpen. Hier een reactie van mensen die deze smartmeter in hun huis hadden geïnstalleerd gekregen:

“As soon as the smart meter was put onto my sisters home last year, her family began experiencing ringing in their ears, headaches and malfunctioning of electrical devices such as their cell phones, laptop and baby monitor…”

vert.:

“Direct nadat de smartmeter in het huis van mijn zus was geïnstalleerd, begon haar gezin hiervan de gevolgen te ondervinden, in de vorm van oorsuizen, hoofdpijnen en ook elektrische apparaten raakten van slag, zoals mobiele telefoons, de laptop en de babyfoon.”

Dat de oproep van Alice en Brenda dus niet op lucht is gebaseerd, zal je duidelijk zijn. Daarom plaatsen we haar oproep hieronder. Dit is de letterlijke boodschap, die we hier integraal plaatsen. We vragen je steun voor dit initiatief.

* * *

Wij willen u vragen om een oproep proefproces op uw site te willen plaatsen. De tekst is als volgt:

 

Oproep:

Medestanders gezocht voor proefproces

tegen de Nederlandse staat.

Waarom?
Sinds een aantal jaren heb ik ernstige EHS (Elektro Hyper Sensitiviteit)-gezondheidsklachten, waardoor ik niet normaal meer kan functioneren in de maatschappij. Dat betekent: niet kunnen werken, wonen en recreëren zoals ik zelf zou willen, omdat ik geen elektromagnetische velden (EMV’s) en straling van o.a. zendmasten meer kan verdragen. En deze zijn overal! De overheid strijkt hier miljarden voor op, maar dit gaat ten koste van mijn gezondheid en mijn leven.

Enkele bronnen van EMS, elektro-magnetische straling

Ik heb contact gehad met een advocaat over een mogelijk (proef-)proces tegen de Nederlandse staat. Dit i.v.m. de ernstige gezondheidsklachten en ontregeling van een normaal leven die ik, en u wellicht ook, ondervind van de ongebreidelde blootstelling aan EMV’s door onder meer zendmasten voor telefonie en hulpdiensten.

Nog steeds worden zij in overmate bijgeplaatst, waarbij nu ook 4G in aantocht is. Ik ben het zat! U ook? Ik heb geen zin meer om weggestopt te zitten, omdat ’men’ vindt dat iedereen overal moet kunnen bellen en internetten. Ik zou graag een rechtszaak / proefproces beginnen om dit onrecht aan de kaak te stellen. Ieder mens heeft recht op een gezonde leefomgeving, en dat wordt nu niet gewaarborgd door de overheid. Wie doet er mee?

Wat?
Een proces zou een belangrijk signaal zijn aan de overheid en telecomindustrie, en met hoe meer mensen we zijn, hoe sterker de zaak wordt. Ook niet onbelangrijk: hoe kleiner het bedrag wordt dat we investeren. (Bijvoorbeeld: met 100 mensen kunnen we met € 250 p.p. al een hele goede start maken).

 

Let op: mensen die niet genoeg financiële middelen hebben om zelf deel te nemen aan het proces, maar dit wel in naam of met hun ervaringsverhaal willen ondersteunen, worden ook nadrukkelijk gevraagd toch te reageren!

Welk doel?
Het doel is om de overheid verantwoordelijk te stellen voor de ons toegebrachte gezondheidsschade door ongevraagde en ongewenste bestraling, en een schadevergoeding te eisen voor alle materiële en immateriële schade. Daarbij geven we, mede door de publiciteit rondom zo’n zaak, een waarschuwingsteken af aan de samenleving.

Wie doet er mee?
Of ken je mensen die misschien geïnteresseerd zijn? Of heb je wellicht een rijke tante die nog een goed doel zoekt? ;-)

Neem ajb contact op via het volgende e-mailadres: proefprocesemv@hotmail.com.

genius studie voorwoord

Klik voor pdf over deze studie