Home » The Greater Good - Vaccinatie

The Greater Good - Vaccinatie

Documentaire The Greater Good, alles wat je moet weten over vaccinaties

 
Sinds de jaren tachtig is het aantal doses vaccins verdrievoudigd. De onlangs uitgebrachte documentaire The Greater Good over het vaccinatiebeleid, veiligheid en geschiedenis is een dijk van een productie en geeft een heel genuanceerd en verontrustend beeld...

 

 

 
 
 
 
'Ik denk dat vooral de farmaceutische industrie baat heeft bij het verkopen en steeds maken van nieuwe van vaccins. Zij maken hier jaarlijks miljarden winst op.....'                 Lees meer 
 
 
 
 
 
De coulissen van de vaccinatieindustrie
 
Ellen Vader is gezondheidsactiviste en uitgever van de wekelijkse Aleph Nieuwsbrief.
 
In dit interview vertelt zij over haar bevindingen mbt de vaccinindustrie en de risico's die vaccinatie inhouden. (20 min.)
 
 
 
Vaccins doden 8 kinderen; anderen in kritieke toestand
 
In de laatste paar maanden hebben vaccinaties in India de dood veroorzaakt van acht kinderen en verkeren anderen in kritieke toestand. Het meest recente geval van overlijden dat gemeld wordt is dat van een drie maanden oude baby, een meisje, dat overleed enkele uren na de toediening van de 5 in1 vaccinatie.

Baby Tanujasree kreeg een tweede dosis van de 5 in1 vaccinatie op woensdagochtend om half tien. Triest genoeg overleed zij enkele uren later. Haar vader, Ramarao uit Mettupalayam vertelde aan de krant The Hindu dat hij zijn dochter had meegenomen naar het gezondheidscentrum in Vadima Nagar voor haar vaccinatie. Al snel daarna werd zij onwel. The Hindu meldde dat de baby in vliegende vaart teruggebracht werd naar het gezondheidscentrum nadat zij buiten bewustzijn geraakt was.

“Nadat we thuis gekomen waren werd Tanujasree rusteloos en begon zij te huilen. Om ongeveer half twaalf raakte de baby buiten bewustzijn, waarop haar ouders zich met haar naar het gezondheidscentrum spoedden.
De medische staf onderzocht het kind en informeerde de ouders dat zij het zeer slecht met haar gesteld was. Haar toestand was kritiek. Ramarao en zijn vrouw spoedden zich naar het Institute of Child Health (Instituut voor Kindergezondheidszorg) in Egmore, waar zij niet meer op behandeling reageerde en enkele uren later overleed.” (sic)

Als overlijden volgt op vaccinaties worden er meestal allerlei excuses bedacht waarom de vaccinatie op geen enkele manier de doodsoorzaak zou kunnen zijn geweest. Dit geval is daarop geen uitzondering. Het overlijden van de baby werd afgedaan met het feit dat de moeder van Tanujasree haar vlak na de vaccinatie borstvoeding had gegeven.
In een wanhopige poging om de Indiase ouders te overtuigen dat vaccins veilig zijn en dat zij hun kinderen moeten blijven vaccineren, ondernamen ambtenaren van gezinszorg nog twee pogingen om de dood van de baby te verdoezelen, door te stellen:

“Vanuit hetzelfde flesje werden nog 16 baby’s gevaccineerd. Dezelfde batch vaccins werd gebruikt om vele baby’s in de stad te immuniseren. Dit is een getest en goedgekeurd vaccin en er is geen reden tot paniek…”
Wat de ambtenaren niet vertelden was, dat dit kleine meisje niet het enige baby’tje was dat gedurende de laatste maanden in India overleed na de toediening van de pentavalent (5 in1) vaccinatie.
Deze vaccinatie werd voor het eerst ingezet in Kerala and Tamil Nadu, in december 2011 en wordt op dit moment toegediend aan kinderen in de leeftijd van 6, 10 en 14 weken. Van de vaccinatie wordt beweerd dat deze beschermt tegen difterie, kinkhoest, hepatitis B, tetanus en Hib (Haemophilus influenzae type b). De eerste resultaten zijn echter niet bemoedigend. In mei waren er in Kerala al vier gevallen van overlijden van zuigelingen gemeld, volgend op de toediening van het vaccin, wat in heel India tot grote verontwaardiging leidde.

Het pentavalent vaccin is overigens niet het enige vaccin dat deze week de dood van een kind heeft veroorzaakt. Enkele weken terug meldde de Express Tribune dat drie kinderen waren overleden en dat er drie kinderen in kritieke toestand verkeerden nadat zij mazelenvaccins toegediend hadden gekregen die over de datum waren, afkomstig uit een apotheek in Banjot Manglawar.
De Tribune meldde:

“Zes kinderen die daar naartoe gebracht werden, begonnen spoedig na het toedienen van een antidotum (remedie tegen…) te rillen en over te geven. Zij werden naar de Saidu Group of Teaching Hospitals gebracht. Een van hen overleed tijdens de rit, twee overleden in het ziekenhuis en de anderen werden in kritieke toestand opgenomen.” (sic)
Alsof deze tragische situatie nog niet erg genoeg is meldde The Tribune dat deze zieke en stervende kinderen in uitermate slechte omstandigheden behandeld werden. Zij moesten op de ziekenhuisvloer liggen wegens gebrek aan ruimte.
Dr. Alladin vertelde The Tribune:
“Al deze kinderen werden behandeld op de eerste hulp afdeling. Zij hadden de symptomen van hepatitis. We zijn echter niet in staat geweest om het probleem te diagnosticeren omdat we helemaal niets weten over de vaccins die zij toegediend hebben gekregen…”

Je zou denken dat alle vaccinaties gecontroleerd zouden worden op vervaldata, speciaal nadat enkele weken eerder in Zuidelijk Waziristan aan 3000 kinderen overjarige poliodruppels werden gegeven.
Half juni werd gemeld dat aan 3000 jonge en kwetsbare kinderen overjarige poliodruppels waren gegeven. In een artikel dat inmiddels van internet is verdwenen, meldde The Express Tribune dat in juni van dit jaar 3000 kwetsbare kinderen, allemaal jonger dan vijf jaar, in klinieken in verschillende gebieden van Shakai, Aslam, verlopen poliodruppels hadden gekregen.
Een hoge ambtenaar zei tegen de Tribune dat de verlopen flesjes onmiddellijk in beslag waren genomen en dat er een rapport was ingediend bij het kantoor van de assistent politiek vertegenwoordiger van Wana Sub-divisie waarin staat dat de druppels een maand daarvoor verlopen waren.
De Tribune meldde dat een aantal kinderen last hadden gekregen van de druppels, waaronder dat van Muhammad Nawaz Khel, dat lijdt onder de nadelige gevolgen van het vervallen poliovaccin.
Muhammad vertelde de Tribune dat op 14 juni een polioteam naar zijn huis in Landi Noor, Shakai kwam, waar Shah Zeb de verlopen poliodruppels werden toegediend. Die nacht steeg Zeb’s temperatuur snel en vroeg in de ochtend werd hij naar de Noor Muhammad Medical Clinic in Wana Bazaar gebracht. De heer Khel zei:
“Artsen van die kliniek vertelden ons dat zich een luchtweginfectie ontwikkeld had. De volgende ochtend kwamen we aan de weet dat kinderen in andere huizen in Landi Noor ook hoge koorts hadden. Maar we hebben er nooit aan gedacht dat ze ziek waren geworden door de poliovaccinatie. We zijn bereid onze kinderen te laten vaccineren maar wij willen niet dat zij overlijden aan overjarige vaccins. Er moet een onderzoek worden ingesteld om na te gaan hoe dit kon gebeuren.”(Sic)
Hij heeft absoluut gelijk omdat overjarige vaccins mogelijk uitermate gevaarlijk kunnen zijn, zoals de ouders in Banjot Manglawar hardhandig aan de weet kwamen. Wat zelfs nog schandaliger was aan deze hele situatie was, dat de Tribune stelde dat overheidsdiensten geprobeerd hebben om het hele incident geheim te houden, maar het kwam al snel aan het licht toen kinderen die ziek waren geworden van de druppels voor behandeling naar klinieken in Shakai en Wana Bazaar werden gebracht.
Vervelend genoeg staat het originele verhaal niet meer op Internet; toen ik de hyperlink in mijn referenties wilde plaatsen was deze vreemd genoeg verdwenen. Als dit gebeurt vraag ik me af wat er onder het kleed geschoven moet worden en waarom.
Om te bewijzen dat ik het verhaal niet zomaar verzonnen heb… de Ahmadiyya Times heeft verslag gedaan over hetzelfde verhaal als dat onderdrukt lijkt te worden.

Wanneer zullen deze tragische verhalen nu eens tot een einde komen? India heeft genoeg problemen zonder de overjarige en gevaarlijke vaccinaties die vaak aan zieke en kwetsbare baby’s gegeven worden. Wat deze kinderen echt nodig hebben zijn schoon drinkwater en goede voeding, en geen overjarige vaccins die in hun kleine lichaampjes worden gespoten.
De medische staf die deze kleine kinderen met overjarige producten vaccineert moet daarvoor verantwoordelijk worden gesteld. Als het nu een supermarkt was geweest die vlees verkocht dat over de datum was en kinderen daardoor zouden overlijden, zou het bedrijf een miljoenenclaim aan de broek krijgen. Als het echter vaccinaties betreft, krijgt de medische staf die de dood van deze kinderen heeft veroorzaakt niet meer dan een tik op de vingers.