Home » Codex Alimentarius.

Codex Alimentarius.

Sinds 14 december is in Nederland een nieuwe wet van toepassing, op advies van de codex alimentarius, dat claims op levensmiddelen alleen nog toestaat wanneer dit echt bewezen is. Dit betekent onder andere dat er op de meeste supplementen niet meer mag staan waarvoor het is, want er zijn slechts 222 claims goedgekeurd. In de database van de EU staat bijvoorbeeld niet de claim dat water de dorst lest, dus mag deze claim wellicht niet gebruikt worden. De koppeling tussen het natuurlijke medicijn en de eeuwenoude wijsheid, is nu bij wet ontkoppelt. Eerder waren overigens de homeopathische middelen al aan de beurt. Mijn visie heb ik in dit artikel verwoord, om het een en ander te verduidelijken over wat hier nu precies speelt. Het is complexe materie.